Yn cynnig arbenigedd ddigidol hyblyg i gefnogi trawsnewid ledled Cymru, a ddarperir mewn partneriaeth ag Atebion Solutions

EnglishCymraeg

Cefnogi trawsnewid digidol yng Nghymru

Mae angen adnoddau arbenigol ar gyrff sector cyhoeddus ledled y DU er mwyn wynebu her y trawsnewid digidol. Mae ADIRA, a ddatblygwyd gan Wasanaeth Caffael Cenedlaethol Cymru, yn ymateb i anghenion penodol y sector cyhoeddus yng Nghymru, gan ddarparu dull cyflym, cost-effeithiol a syml, sy’n cydymffurfio â gofynion caffael er mwyn dod o hyd i gyflenwr delfrydol, wrth gyfrannu at Gymru lewyrchus.

Mae ADIRA, a ddarperir gan Bloom, mewn partneriaeth ag Atebion Solutions, yn fframwaith sy’n cydymffurfio â Chyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd. Mae’n cynnig mynediad at gadwyn gyflenwi arbenigol fawr sydd eisoes yn achrededig, a all gynnig darparwyr bach a lleol o Gymru; mae pob un ohonynt ar gael i ddarparu adnoddau digidol a TGCh ar draws sector cyhoeddus Cymru.

Gan ddefnyddio catalog o Ddatganiadau Gwaith (DW) wedi’u diffinio, gall prynwyr fod yn ffyddiog y bydd yr adnoddau a gaiff eu caffael yn bwrpasol ar gyfer prosiectau sydd â chyfyngiadau amser, yn bwyllog a’r tu allan i reoliadau IR 35. Mae darparwyr a sicrheir drwy ADIRA ar gael ar gyfer prosiectau sy’n werth llai na £500,00 ac ar gyfer prosiectau sy’n para hyd at 12 mis.  Mae cwsmeriaid sydd yn defnyddio fframwaith ADIRA yn talu ffi gwasanaeth penodedig.

ADIRA yw’r ateb hyblyg y mae ei angen ar Sector Cyhoeddus Cymru, ac mae ar gael ar gyfer 17 o gategorïau adnoddau digidol a TGCh.

Categorïau sydd ar gael Cofrestru fel Cyflenwr

 

Buddion i Sector Cyhoeddus Cymru a chyflenwyr TGCh

Mae Bloom yn contractio’r cyflenwr ac yn cynnig rheolaeth lawn o risgiau’r contract, masnachol ac o ran cyflawni, drwy un contract. Gan ddefnyddio Bloom ac Atebion Solutions, mae prynwyr yn elwa ar:

 • Broses gontractio wedi’i symleiddio drwy un contract â nifer o ddewisiadau cyflenwi
 • Gwerth am arian gyda ffi sefydlog ar gyfer yr holl trafodion
 • Gwasanaeth caffael hyblyg ac ystwyth sy’n diwallu anghenion newidiol
 • Sicrwydd o ran cyflenwi gyda dull caffael DW, a gefnogir gan wasanaethau proffesiynol diduedd ac arbenigedd caffael
 • Llwybr effeithlon i’r farchnad, gyda chyfleoedd sector cyhoeddus y mae’n haws cael gafael arnynt

I gofrestru fel cyflenwr i ADIRA, ymwelwch gyda’r porth ymroddedig

ADIRA yn cyfrannu at Gymru Ffyniannus

Yn unigryw i sector cyhoeddus Cymru, mae ADIRA ar gael inni ledled Cymru drwy unrhyw gorff sector cyhoeddus, gan gynnwys:

 • Awdurdodau Lleol
 • Llywodraeth Cymru
 • Cyrff Addysg Uwch ac Addysg Bellach
 • Gwasanaethau Heddlu a Gwasanaethau Brys
 • Y GIG
 • Cymdeithasau Tai
 • Y Trydydd Sector

Gellir gweld rhestr lawn o sefydliadau cymwys ar GwerthwchiGymru

I gofrestru fel cyflenwr, ymwelwch gyda’r porth ymroddedig

Start your journey with Bloom

If you’re a buyer or a supplier, talk to us today about how we can work together and keep opening up procurement.

 

Work with us

You may also be interested in…

what our clients say about us

The pilot in 2014 showed that the NEPRO solution could assist the Council to achieve our aims of supporting local business while freeing up valuable time for us to concentrate on high value strategic projects.

Abi LindsaySenior Procurement & Contracts ManagerCumbria County Council

Working with Bloom to access the NEPRO solution has ensured we realise all the expected benefits from a neutral vendor approach in procuring and managing specialist professional services. They are a true partner and are continually looking to improve the way we work and ultimately the services provided by the suppliers.

Darren KnowdChief Procurement OfficerDurham County Council

Bloom was essential in the recent hiring of a consultant for a governance project within oneSource. Through the NEPRO solution, I was able to hire a consultant within 2 weeks of posting my project requirements. I was provided with proposals from a range of experienced and relevant suppliers and received valued support from Bloom throughout the process.

Jane WestManaging DirectoroneSource

Working with Bloom means we get access to the best choice of small and large suppliers, especially supporting local Cornish Small and Medium Enterprises suppliers. Working with a dynamic and competitive supply chain gives us flexibility, greater supplier choice and access to the latest thinking. Overall that delivers better value for money for the tax payer.

Kieran ToppingService Director – Commercial ServicesCornwall Council

I chose to work with Bloom as I liked the idea of outcome-based projects. It’s so much more efficient, as it’s a compliant process without the need to go through the OJEU process as it’s still competitive. Bloom has many suppliers already available but we can add suppliers whenever we want. Having someone who can help by providing a second opinion; a neutral point of view has been valuable to us.

Ariana BeattyVFM Commercial Contract & Risk Management ManagerUniversity of Sussex

Through Bloom we were able to engage with Cardiff Council efficiently and help them access social care services they urgently needed in a compliant way.

Sarah PopeManaging DirectorRT Group

Due to their robust and wide-reaching supply chain, Bloom is able to identify and access even the most niche suppliers. Bloom was able to provide a speedy and robust solution that would not have occurred to us.

Hassan IqbalStrategic Business PartneroneSource

Read all

Accreditation and Awards